Gwarancja i usługi posprzedażne

  1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane Produkty.
  2. Do Produktów objętych gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna podpisana i podstemplowana przez Sprzedawcę.
  3. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
  1. bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) lub za pośrednictwem Sprzedawcy dzwoniąc pod numer telefonu 692603229 w celu ustalenia dalszego toku postępowania;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację zgodnie z pkt. 6 Regulaminu.

Podstawą skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest dowód zakupu i karta gwarancyjna.

Sklep internetowy Shoper.pl