Znajdujesz się w:

Dofinansowania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 06.11.1998 r., pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują zniżki w nabyciu przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych. Ze szczegółowymi zasadami przyznawania w/w sprzętu można zapoznać się w biurach NFZ lub na właściwych stronach internetowych.

Warunkami zniżek są:
 1. Wniosek na przyznanie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, wystawiony przez właściwego lekarza (w zależności od sprzętu może być ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog lub lekarz POZ pod warunkiem, że posiada stosowną umowę z NFZ). Wniosek musi zawierać poza danymi osobowymi, rozpoznaniem i zaleceniami lekarza: PESEL, nr legitymacji ubezpieczeniowej, rentowej lub dokument poświadczający dokonanie wpłaty z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego; w przeciwnym wypadku nie może być zrealizowany.

 2. Realizacja wspomnianego wniosku w "placówkach autoryzowanych przez NFZ", tzn. spełniających wymagania stawiane przez NFZ i posiadających stosowną umowę na realizację świadczeń, po uprzednim zarejestrowaniu i zaakceptowaniu wniosku w biurze NFZ. W naszej tabeli refundacyjnej przedstawione są przybliżone ceny naszych produktów w odniesieniu do poszczególnych artykułów refundowanych przez NFZ, oraz wykaz lekarzy upoważnionych do wystawiania wniosków refundacyjnych. W ramach dopłat do sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego funkcjonuje również specjalny program dofinansowania ze środków regionalnych funduszy: PCPR-Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie MOPR-Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Środki z tego programu przeznaczone są dla osób, którym przyznano sprzęt zgodnie ze wspomnianym już wnioskiem NFZ, ale cena w/w sprzętu przekroczyła kwotę limitu. Maksymalna kwota dopłat wynosi:
  - 100% kwoty udziału własnego pacjenta w limicie NFZ (jak np. przy dysfunkcjach czasowych) - 150% kwoty całego limitu wózek lekki typu ACTIV może być zrefundowany pacjentowi do kwoty
  Przykład 1:
  Wózek inwalidzki aktywny w cenie 3750.00 zł możesz mieć bezpłatnie!
  NFZ - 1500.00 zł (limit na wózek aktywny 1500.00, - NFZ pokrywa w 100%)
  PCPR lub MOPR - 2250.00 zł (tj. 150% limitu NFZ)

  Przykład 2:
  Materac p/odleżynowy w cenie 1375.00 zł możesz mieć bezpłatnie!
  NFZ - 550.00 zł (limit na materac NFZ pokrywa w wysokości 70% tj. 385.00 zł, reszta - 165.00 zł to dopłata własna pacjenta)
  PCPR lub MOPR - 165.00 zł (tj. 100% udziału własnego pacjenta w limicie NFZ) oraz - 825.00 zł (tj. 150% całkowitego limitu NFZ)
Istnieją również programy dofinansowań do sprzętu rehabilitacyjnego spoza list refundacyjnych NFZ. Należą do nich:
 • Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego np. łóżka rehabilitacyjne, maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

 • Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.
  Dofinansowanie to pokrywa w 80% wartość takiego sprzętu jak np. podnośnik wannowy, podnośnik transportowo-kąpielowy, szyny do samochodu i inne specjalne urządzenia dla niepełnosprawnych.

 • Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.
  Dofinansowanie w wysokości 80% wartości sprzętu lub wykonywanych prac, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. "schodołaza" ale również prace budowlane.

 • Dofinansowanie wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym przez PFRON - Program "Pegaz" 2003
  PFRON refunduje częściowo zakup wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. Osobami uprawnionymi do skorzystania z tego typu dofinansowania są osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania programów dopłat udzielają oddziały rehabilitacyjne PCPR lub MOPR oraz PFRON.

Ze swojej strony służymy wszystkim zainteresowanym radą i pomocą w nieco biurokratycznej procedurze "nabywania ulg", zapewniając maksymalne jej uproszczenie. Posiadamy umowy z NFZ, współpracujemy z PCPR i MOPR na terenie całego kraju.

Sklep internetowy Shoper.pl